Královská cesta NorskemTrondheim • Cesta Trollů • Geirangerfjord • Sognefjord • Bergen • Steinsdalfossen • Torpo • Oslo

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 25.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Trondheimu. Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: snídaně. Prohlídka Trondheimu - nejstaršího hlavního města Norska – staré město, královská rezidence a především velkolepá katedrála Nidaros s norskými korunovačními klenoty. Odpoledne přejezd panoramatickou Atlantickou cestou podél pobřeží s podmořskými tunely a mosty spojující jednotlivé ostrůvky až do Molde . Nocleh.
3. den: snídaně. Jízda mezi vodopády a horskými štíty k úpatí nejvyšší kolmé skalní stěny Evropy, odkud začíná trasa nevšedních krás nazývaná „Zlatá cesta" – neopakovatelná Cesta Trollů , průjezd horským masivem Romsdalu , plavba trajektem Linde–Eidsdal a dobrodružná Cesta orlů do ­ Geirangerfjordu , výjezd do drsné horské krajiny na úpatí hory ­ Dalsnibba a za příznivého počasí výjezd na její vrchol s nádhernou vyhlídkou vyplní program dne stráveného doslova v srdci norské přírody. Nocleh.
4. den: snídaně. Dopoledne vyjížďka do NP Jostedalsbreen a procházka krásným horským údolím k ledovci Brigsdalsbreen . Odpoledne trasa zamíří podél jezera Jölstravatnet k největšímu fjordu Norska ­ Sognefjordu , průjezd panoramatickou cestou podél pobřežních fjordů do Bergenu. Nocleh.
5. den: snídaně. Prohlídka starobylého Bergenu s unikátními hanzovními domy, starobylou přístavní pevností, středověkými kostely s nejkrásnějším z nich Mariánským, akváriem mořských živočichů, pověstným rybím trhem i lanovkou na místa s nádhernou vyhlídkou na město a okolní zálivy. Nocleh.
6. den: snídaně. Po zastávce u vodopádů Steinsdalfossen a panoramatické cestě kolem Hardangerfjordu vystoupáte k nejnavštěvovanějšímu vodopádu Hardangervidy, mohutnému Vöringsfossenu . Poté přejezd Hardangerskou náhorní planinou do Geilo se zastávkou u stavkirke v Torpo . Nocleh.
7. den: snídaně. Přejezd do Osla. Celodenní prohlídka Osla s pevností Akershus, královským palácem, katedrálou, radnicí, unikátní budovou opery, muzeem vikinských lodí, expozicemi dokumentujícími úspěchy norských polárníků, parkem se sochami Gustava Vigelanda a výjezdem na Holmenkollen s okouzlující vyhlídkou na město a Oslofjord. Nocleh.
8. den: snídaně. Individuální volno. Transfer na letiště, odlet do Prahy.

22.06. - 29.06.21 úterý - úterý
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 41 990 Kč 36 951 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha–Trondheim, Oslo–Praha s možným přestupem vč. všech letištních poplatků
 • transfer letiště - hotel - letiště
 • dopravu klimatizovaným autokarem
 • trajekty dle programu
 • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní
 • výjezd na Dalsnibbu
 • služby průvodce FIRO-tour během okruhu
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 7x večeře (5 990 Kč)
 • 1lůžkový pokoj (9 990 Kč)
 • vstupy cca 900 NOK