Marocká královská městaAgadir • Casablanca • Ribat • Volubilis • Meknes • Fés • Ifrane • Beni Mellal • Marrákéš

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Poznámka: Cena nezahrnuje nepovinné spropitné (cca 40 EUR, platba na místě).

Min. počet účastníků: 15.

Program zájezdu

1. den: přílet na letiště v Agadiru, přivítání s průvodcem, transfer do hotelu, večeře a nocleh.
2. den: po snídani odjezd do Casablanky , prohlédnete si tuto metropoli, nejprve mešitu Hassana II., jež je komplexem spojujícím mešitu, madrásu, knihovnu a hammam (vstup není zahrnut v ceně), dále náměstí Mohameda V., kde se nachází významné budovy, jako například radnice či parlament. Dále uvidíte náměstí Spojených národů, centrální tržiště (rybí a ovocný trh). Dovolí-li čas, také čtvrť Habous, poté moderní rezidenční a pobřežní čtvrť Anfa. Večeře a nocleh v Casablance.
3. den: po snídani odjezd do Rabatu , hlavního města Maroka a jednoho ze 4 královských měst. Zde si prohlédnete bulvár Hassana II., kasbu Oudaia, Andaluskou zahradu, nedokončený Hassanův minaret, královské mauzoleum dynastie Alevitů, areál královského paláce (část přístupného exteriéru palácového komplexu). Poté následuje přejezd do města Meknes , které je zařazeno na seznam památek UNESCO. Prohlídka mauzolea Moulay Ismail, brány Bab Mansour, náměstí El Hedime, madrásy Bou Inania a zastávka u stájí a sýpek Moulaye Ismaila. Město získalo význam za vlády sultána Moulaye Ismalia, v této době jej obklopovalo více než 45 km hradeb a mělo více než 50 paláců. Odpoledne následuje zastávka u ruin římského města Volubilis . Kromě dlážděných ulic, půdorysů domků a manufaktur na výrobu olivového oleje návštěvníka zaujmou dodnes zachovalé barevné mozaiky, které mají především mořské motivy. Dále pojedete do Moulay Idriss , z náboženského hlediska významného místa pojmenovaného po svém zakladateli, náboženském vůdci. Nachází se zde jediný minaret válcového tvaru v Maroku. Nakonec příjezd do Fezu, večeře a nocleh.
4. den: tento den je v programu celodenní prohlídka města Fés . Projdete se židovskou čtvrtí Mellah, čtvrtí Fés el Jdid, podíváte se do zahrad Boujeloud, branou Bab Boujeloud vstoupíte do starého města neboli Fés le Bali. Zde můžete fakultativně navštívit muzeum Dar Batha či muzeum Belghazi (platba na místě), dále uvidíte krásnou fontánu Nejjarine, madrásu Attarine, mešitu Kairaouine a čtvrť Chouwara s koželužnami a prodejnami výrobků z kůže. Večeře a nocleh ve Fésu.
5. den: po snídani přejezd přes pohoří středního Atlasu. Navštívíte horské středisko Ifrane s pozoruhodným evropským stylem, které jako by patřilo mezi alpské vesničky. Zastávka ve městě Beni Mellal položeném vysoko v horách až na úpatí hory Tassemit, je největším městem středního Atlasu. Budete moci pozorovat rozlehlé cedrové háje, impozantní hory, romantická jezera. Zahrady pomerančů a olivovníků vám budou zpříjemňovat cestu. Příjezd do Marrákéše , večeře a nocleh.
6. den: po snídani celodenní prohlídka Marrákéše - zahrady Majorelle, minaret Koutoubia a symbol Marrákéše, saadské hrobky a palác velkovezíra Bahía s nádhernou štukovou výzdobou a cedrovými dřevořezbami, později odpoledne známé náměstí Jamaa el Fná a souk. Fakultativně se můžete vydat kočárem k Menaře (zahrady v Menaře, vodní nádrž a panorama Atlasu). Fakultativní je také večer Fantasia (program viz okruh MGM). Večeře a nocleh v Marrákéši.
7. den: snídaně a dopoledne volný čas v hotelu. Odpoledne návrat do Agadiru. Večeře a nocleh.
8. den: snídaně v hotelu, transfer na letiště, rozloučení s průvodcem a návrat do ČR.

červen 2021

15.06. - 22.06.21 úterý - úterý
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 28 990 Kč 25 511 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

září 2021

14.09. - 21.09.21 úterý - úterý
polopenze letecky (Praha)
Sleva 12% 28 990 Kč 25 511 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha–Agadir–Praha vč. letištních a bezpečnostních poplatků a případného palivového příplatku
 • dopravu klimatizovaným autokarem (typ dle počtu přihlášených osob)
 • 7 nocí v 2lůžkových pokojích v 3* (4*) hotelech s polopenzí
 • vstupy dle programu
 • služby průvodce FIRO-tour
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 1lůžkový pokoj (2 990 Kč)
 • večer Fantasia v Marrákéši (1 190 Kč)
 • vstup do mešity Hassana II. (cca 11 EUR, platba na místě)
 • projížďka kočárem k Menaře (400 Kč)